• +90 312 310 20 60 / 312 310 60 51
  • [javascript protected email address]

Antrenör Eğitim Talimatı

TBBDF Antrenör Eğitim Talimatı
(Talimatın tamamını word dosyası olarak kaydetmek için sağ tıklayıp farklı kaydet komutunu seçin)


TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU
ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1–(1)Bu Talimatın amacı, sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak antrenörlerin eğitimleri ve sınıflandırılmaları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
Madde 2–(1)Bu Talimat, Bocce, Bowling ve Dart spor dallarında antrenör eğitim programları ile bu programların uygulama usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3–(1)Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- Bu Talimatta geçen;
a) Genel Müdürlük :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
b)Daire Başkanlığı :Spor Eğitim Dairesi Başkanlığını,
c) Federasyon :Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı :Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanını,
d) Yönetim Kurulu :Federasyon Yönetim Kurulunu
e) Antrenör :Bocce, Bowling ve Dart spor dallarında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyondan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını milli ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştiren, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine sahip olan kişiyi,
f) Eğitim Programı :Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri,
ifade eder.


Talimatın tamamı için tıklayınız >>>

SPONSORLARIMIZ

manset_alo145_yeni

DUaQCI-XkAAI_9T

 
3WTURK CMS v7.0